ANNONS

SPONSRAT

Ett äpple åt alla!


Frukt är nyttigt. Ett äpple eller en banan kan pigga upp barn som börjar bli lite sömniga. Det är lättare att räkna eller lyssna på fröken en stund till.

Många skolor bjuder sina elever på en frukt om dagen. Andra gör det inte. Mamma eller pappa kanske då stoppar ner ett päron i sitt barns ryggsäck på morgonen. Det är lätt att lärare, som ser nyttan av fruktstunden, ber sina föräldrar att förse barnen med frukt.

Är det då okej att föräldrarna skickar med barnen en frukt till skolan varje dag? Tre mammor svarar hur de gör på Facebook.

 Malin: Här skickas det med frukt varje dag så inte dottern blir ”den som inte har”. Men det är dyrt att köpa och ha hemma hela tiden och ofta har hon inte haft ro att få i sig den ändå.

Ulrica: Samma här. Frukt till 3 barn/ dag skall finnas hemma hela tiden..

Johanna: Är anti både frukt och läxor. Båda dessa bidrar till att skapa klyftor mellan barnen, helt i onödan. Skolan ska vara avgiftsfri, men får ta ut ”obetydliga” kostnader (se faktaruta). Hänsyn ska också tas till om denna kostnad är återkommande. Ett äpple har alla råd med, men tre äpplen om man har flera barn, 5 gånger i veckan hela terminen blir förstås en betydligt större summa.

Åke Holm heter en pappa som uppmärksammade problemet i med att alla barn inte hade med sig frukt hemifrån. Han startade ett upprop på Facebook, ”Fruktkampen” som fick lavinartat många delningar och gillamarkeringar – på nolltid. Nu handlar det inte bara om frukt, utan även om kostnader för friluftsdagar eller utrustning, till exempel skridskor. – Frukten är inget mindre än en symbol för alla dolda och öppna kostnader som förekommer i skolan idag, säger Åke Holm. Många skolor fungerar väldigt bra idag, barnen får frukt, det finns alltid låneskridskor och lärarna ser till att barnen kan göra läxan hemma utan internet. Vi hoppas på en öppning för en intressant diskussion om både skolans resurser och att likvärdigheten. På alla skolor!

En kamp som bär frukt?

Jag gissar att Facebooksidan Fruktkampen inte undgått så många nu? Jag startade den i början av november förra året, dagen efter att min sexåring berättade för mig att han brukade dela med sig av sin frukt till en klasskamrat som aldrig hade någon med sig.

Jag ville försöka ta reda på hur det låg till i landet, om det fanns många barn som inte hade med sig frukt. Jag sökte. Och jag fann mer än jag kunnat ana. Det visade sig snabbt att det inte bara handlar om att många föräldrar inte bara har svårt att skicka med frukt varje dag. Även matsäckar vid utflykter, skridskor, luciadräkter och en massa andra kostnader som skolan lastar föräldrarna visade sig vara ett landsomfattande problem. Dessutom upptäckte jag snabbt att skollagen säger att skolan ska vara kostnadsfri. Med enkel matematik insåg jag att den inte är det. Fruktkampen har vuxit till en manifestation och har, vågar jag påstå, blivit landets största forum för just frågan kring de s.k. ”dolda avgifterna”. Vi har vuxit och utvecklats till en ren manifestation och i skrivandets stund pågår planeringen för Fruktkampen on Tour. Dels har vi upprättat en grupp volontärer (ca 150 personer) i flera kommuner runtom i landet som redan nu börjar arbeta i Fruktkampens namn. Dels kommer jag personligen att besöka ett urval av orter och hålla föreläsningar om Fruktkampen, i syfte att sprida kunskap och gjuta kraft och mod hos föräldrar och andra anhängare. Kraft och mod att mot kommunstyrelser och skolor våga stå upp i kampen för skollagsenlig rättvisa. Här i tidningen kommer ni att få följa Fruktkampen och touren och jag kommer att dela med mig av upplevelser, tankar och händelser. Detsamma kommer jag även att göra i bloggen på Fruktkampens webbsida. Besök den gärna, för Fruktkampen står upp för just ER.

Åke Holm, grundare av Fruktkampen

www.fruktkampen.se

MER SKOLFÖRÄLDER

Fruktkampen_250x250

Åke Holm, grundare av Fruktkampen

Avgifter i skolan

Skolinspektionen är den myndighet som granskar skolorna för att se till att dessa följer lagen och bedriver en bra verksamhet.

Här nedan ett utdrag ur Skolinspektionens praxis för bedömning av avgifter i skolan. ”Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

4 Med obetydlig kostnad menas främst kostnader för en färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel, en mindre entréavgift till ett museum eller liknande.

5 Om kostnaden återkommer vid flera tillfällen kan den sammanlagda kostnaden dock bli påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi.”

Newbody_Alltomskolan_250x360_2014
sjobastun14