ANNONS

SPONSRAT

Vikten av flerspråkighet för barns framtid har ökat

Att det engelska språket är viktigt att kunna idag är det flesta medvetna om.  Studier har dock visat att behovet att kunna fler språk i framtiden har ökat för att få ett försprång i arbetslivet och i  internationella sammanhang, enligt rapporten som EF EPI (EF English Proficiency Index*) sammanställt. Språkläraren Helena Tell på Vasaskolan i Skövde tror att utmärka engelskakunskaper kommer vara ett krav vid tidig ålder, men även kravet på att vara flerspråkig kommer att öka. 

Förutom det stora antalet människor som talar engelska återfinns engelska uttryck i allt omkring oss. Allt från det dagliga samtalet, till fraser som används i dataspel till populära engelska TV-serier. Engelskan har snabbt utvecklats till att bli det världsliga språket som talas i sammanhang som ekonomi, kultur och politik i vår globaliserade värld. Men hur ser utvecklingen ut för barn och ungdomar idag när det gäller de förväntade språkkunskaperna inom engelskan? Helena Tell, högstadielärare, har 16 års erfarenhet  som lärare i engelska och har följt språkets utveckling och den förväntade kunskapsnivån idag som ställs redan i unga år.

När vi i vår intervju frågar henne vad hon tror om vikten av det engelska språket för barn idag svarar hon att det är oerhört relevant. Ungdomarna förstår själva att engelskanivån måste vara hög i ung ålder och man märker att de är mycket motiverade idag att lära sig, svarar hon.  Förutom att det ger bättre möjligheter till jobb i framtiden, tycker många också att det är roligt att kunna nyttja språk när de är ute och reser. Intresset och relevansen av språkkunnighet har ökat helt enkelt, förklarar hon.

Enligt Helena kommer engelskan fortsätta att vara det språk som är mest relevant att lära sig, men de övriga språken blir även att bli ännu viktigare i framtiden för denna unga generationen. Förväntningarna och kraven har ökat från arbetsgivare och konkurrensen hårdnar när dem kommer ut på arbetsmarknaden. I vår globaliserade värld idag förvantas vi inte bara kunna tala flera språk och gärna ha utlandserfarenhet vid ett eller flera tillfällen.  Man märker att många ungdomar tänker väldigt taktiskt redan på högstadiet och förstår att det är en fördel att läsa språk med tanke på meritpoängen till gymnasiet, utan att man för den skull förminskar fördelen av att kunna fler språk. Det ska vi vuxna uppmuntra, förklarar Helena.

Det mest optimala sättet att lära sig språk är att befinna sig i dess naturliga miljö för att kontinuerlig utsättas för det språkliga utmaningarna, anser Helena. Enligt henne är språkresor perfekta om man vill utveckla sig och inte bara språkligt, utan även det här med att ta för sig och våga mer. ”Jag märker det på mina elever som har varit iväg, att de har haft nytta av språkresan när de väl är tillbaka i skolan. De har fått en upplevelse som har gett dem ökad självkänsla där de vågar ta för sig mer – de har liksom kommit över den tröskeln”, beskriver hon. Det är härligt att se hur eleverna växer med språket och upplevelsen. Det ger dem en bra försprång för framtiden.

www.ef.se

*EF Education First publicerar årligen en egen studie om utvecklingen i muntlig och skriftlig färdighet i engelska runt om i världen. Mer information om EF EPI kan du läsa om på www.ef.com/epi.

MER SKOLA

Till forum

Vill du testa dina kunskaper i engelska?

Gör ett gratis språktest på www.ef.se/test för att se vilken nivå du ligger. Du bedöms enligt Europarådets internationella standard och det tar bara några minuter. Testa hela familjen!

sjobastun14