ANNONS

Om gymnasiet – för familjen

Bra att känna till – för föräldrar
Ett gott råd till föräldrar är att känna in sitt barn och stötta på det viset som passar just ditt barn. En del har större behov av praktisk kunskap runt vila val som finns, hur resvägen ser ut, hur skolan är och vilka ämnen som gäller. Andra klarar sig ganska bra på egen hand och behöver kanske bara uppmuntran och glada tillrop.

Är din dotter eller son stressad över sitt gymnasieval? Hon eller han kanske inte kommer in på önskat program för att betyget inte räcker till eller lämplig skola ligger för långt bort? Försök att lugna din ungdom! Att välja till gymnasiet är viktigt, men trots allt hänger inte hela resten av livet på det. Det går alltid att komplettera senare eller helt ändra inriktning.

Det viktigaste är trots allt att det är roligt att gå i gymnasiet, trivs ditt barn och mår bra så växer det som människa.

Behörighet
Alla som slutfört årskurs nio i grundskolan kan söka till något program i gymnasieskolan. Eleven får inte ha fyllt 20 år för att vara behörig. Han eller hon måste också ha godkända betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk och fler ämnen beroende på vilket program du söker. Saknas behörighet går det att söka till ett introduktionsprogram i stället.

Betyg
Alla behöriga ungdomar får plats på ett nationellt program i sin kommun. Men är platserna färre än antalet sökande på ett visst program på en viss skola är det betygen som avgör. Betygen, eller meritvärdet, räknas på de 16 eller 17 bästa ämnesbetygen. Varje bokstavsbetyg räknas enligt dessa värden:
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (icke godkänt)

Från och med läsåret 2014/15 kommer den som har läst ett modernt språk som språkval kunna tillgodoräkna sig det som ett 17:e betyg. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Fakta om gymnasieskolan

Drygt 350 000 elever går i gymnasiet (gäller sammanlagt läsåret 2012/13). De senaste åren har elevkullarna krympt, och förväntas fortsätta att krympa något år till. Antalet elever förväntas stiga igen efter läsåret 2015/16.

KOMMUNALT GYMNASIUM
73 % går i kommunal skola I glesbygdskommuner är nästan alla gymnasieskolor kommunala

FRISTÅENDE GYMNASIUM
26 % av eleverna går i en fristående skola Störst andel fristående gymnasieskolor finns i storstäder och dess förorter samt i större städer

ÖVRIGT
1 % går i landstingskommunal skola.

PROGRAM
Det finns 18 nationella program (Varav 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program) Hösten 2012 sökte nästan 120 000 till gymnasieskolan. 55 % (av eleverna i år 1 och 2) gick på ett högskoleförberedande program 32 % på ett yrkesprogram 13 % på ett introduktionsprogram

YRKESPROGRAM
Leder till en yrkesexamen, men ger inte automatiskt grundläggande behörighet till högskolestudier. Elever på
yrkesprogram har också rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

På vissa program krävs aktiva val från elevens sida och i vissa fall behöver eleven läsa utökat program.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ger grundläggande behörighet till högskolestudier.
Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ES)
Humanistiska programmet (HU)
Naturvetenskapliga programmet (NA)
Samhällsvetenskapliga programmet (SA)
Teknikprogrammet (TE)

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
International Baccalaureate (IB) är ett internationellt erkänt gymnasieprogram som ger dig tillträde till högskolestudier i mer än 100 länder. Undervisningen är på engelska.

SPETSUTBILDNING
Spetsutbildningar finns i matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora på några få orter i Sverige

INTRODUKTIONSPROGRAM
I Sverige finns fem introduktionsprogram för elever som saknar behörighet till nationella program.

Text: Diana Reybekiel

Källa: Det svåra valet. Elevers val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader (Skolverkets rapport 394/2013)

MER SKOLA

Till forum

Länktips

www.gymnasieinfo.se
Skolverkets informationssida om skolor, gymnasieprogram och yrken.

www.gymnasium.se
Här hittar du akta om valet och alla Sveriges gymnasieskolor.

www.csn.se
Centrala studiestödsnämnden informerar om studieekonomin på gymnasiet

www.yrmis.se
En portal som bl a visar filmer om olika yrken

www.saco.se/valjagymnasieprogram
Personlighetstest och tips på yrken