ANNONS

Läxhjälp, mer än faktakunskap

Inte ovanligt vid läxhjälp är att man fokuserar på enstaka prov eller ämnen. Läxhjälp har dock fler dimensioner än så och den bästa läxhjälpen sker proaktivt – innan dåliga rutiner börjar göra sig gällande. Allakando är ett företag som med sin bra läxhjälp jobbar med fler mätvärden än högre betyg. Man kan egentligen dela in det i tre delar. Högre betyg, bättre knep/metoder, förstärkt självbild.

Högre betyg inriktar sig mot här och nu. Det kan vara ett visst gymnasium man vill in på eller en utbildning man ska söka till där man verkligen behöver lösa detta. Bättre knep och metoder fungerar både för här och nu, men framför allt ger det en långsiktig medvind som gör att man behöver plugga mindre och får bättre resultat. Förstärkt självbild är dock definitionen av medvind. Känslan av att ”jag kan” och ännu viktigare ”jag borde kunna” gör att man försöker lite längre på en uppgift innan man ger upp. Att försöka är det enda sättet att lära sig något man tidigare inte kunde. Annars hade man inte behövt försöka. Ju mer självsäker, motiverade och positiv man är, ju roligare blir det och kunskapen kommer komma lättare.

Skoltiden är 12-17 år (och ibland längre), att lägga arbete på att skapa en medvindseffekt är det bästa tipset. Läxhjälpen har en viktig del i det hela då man får en personlig kontakt som på annat sätt inte är möjlig i skolan. Man får en några år äldre lärare som nyligen gått igenom det du går igenom. Det unika i det hela är framför allt att allt fokus ligger på dig – och ingen annan. Dina förbättringsområden och styrkor är det ni jobbar med vid varje lektion. Vad ni väljer att göra är dessutom helt upp till dig, även om privatläraren i många fall har ett par kloka ord om nästa steg för att bli bättre.

Läxhjälp kan i vissa fall kännas dyrt. Ser man dock till hur pass effektiv skola det är och hur viktig skolan är blir kostnaden lätt ganska liten. Framför allt när studieteknik och rätt metoder hänger med en hela livet. Man får inte heller glömma självbilden. Som ung är skolan något av de enda tillfällena då man får ett direkt betyg på sin prestation. Presterar man väl där och får bra betyg kommer man känna sig bra på allt.

/Allakando

ANNONS