ANNONS

Frivilliga prov

I vår blir de nationella proven i samhälls- och naturorienterande ämnena i årskurs 6 frivilliga. Efter den 15 april 2015 är det rektorn som bestämmer om proven ska genomföras.

Från och med den 15 april kommer är det upp till skolans rektor att besluta om de nationella proven i SO och NO för årskurs 6 ska genomföras. Redan i vår blir proven alltså frivilliga för skolorna. Ändringen är tänkt att ge lärarna chansen att lägga mer tid på undervisningen och mindre på administration.

Idag finns nationella ämnesprov för årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. De är reglerade i skolförordningen och ges i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska, samhällsorienterade ämnen och i de naturorienterade ämnena.

Läs hela pressmeddelandet på Utbildningsdepartementets hemsida

www.alltomskolan.se

MER SKOLA