ANNONS

Frukost i skolan


Den som äter frukost har ofta goda matvanor under resten av dagen. Frukostätarna håller vikten lättare, presterar bättre i skolan/på jobbet och har färre hål i tänderna. Att erbjuda frukost i skolan är en hälsoinvestering på både kort och lång sikt. Skolmaten är viktig hela dagen och mer än hälften av landets grundskolor och drygt en fjärdedel av gymnasierna erbjuder sina elever frukost. Genom att få möjlighet att äta i skolan hjälps de barn som har långa dagar. De blir piggare, undervisningen flyter lättare och studieresultaten förbättras. Till det kan läggas argument som att bra frukostvanor leder till bra lunchvanor. Frukosten kan också bli en trevlig stund för eleverna att sitta ner, landa och äta. Frukost i skolan ska inte ersätta frukosten i hemmet utan ses som ett komplement för barn som är morgontrötta, har lång resväg eller hellre äter frukost med sällskap i skolan än ensam hemma.

Frukosten är en investering i bättre arbetsmiljö för både lärare och elever. En enkel justering av schemat och förberedelser dagen innan löser i många fall extraarbetet. Föräldrar har goda möjligheter att påverka skolan att starta med frukost. Ta kontakt med skolledningen eller arbeta via samrådsgruppen och matrådet. Det är bättre att försöka få i sig lite frukost än att inte äta något alls.
     

Newbody_Alltomskolan_250x360_2014
sjobastun14

10 tips för Frukost i skolan

1. Fråga!
Undersök frukostvanor och intresset bland föräldrar, elever och personal. Räkna inte med en hundraprocentig uppslutning. Antalet frukostätare ökar efterhand.

2. Idéutbyte
Samla fakta och synpunkter från skolor som redan serverar frukost.

3. Pengar
Beräkna frukostkostnaden och försök att finansiera den inom skolans och kommunens budget.

4. Personal
Räcker skolans personal? Finns det fritids som kan hjälpa till? Låt alla bli delaktiga!

5. Lokal
Går det att använda skolmatsalen? Finns andra förslag?

6. Öppettider
Anpassa öppettiderna så att även elever som kommer med buss eller skolskjuts hinner. Bra om matsalen har öppet ca 45 minuter. Bäst är om frukosten serveras innan skolstart.

7. Livsmedelsval
Utgå från en enkel frukost: mjölk/fil/yoghurt, flingor/müsli, varm eller kall dryck och smörgås. Utöka efterhand med till exempel gröt, frukt/bär och ägg.

8. Buffé
Det mesta går att förbereda, men servering och påfyllning måste göras på morgonen. En buffé är både praktiskt och trevligt.

9. Betalning
Om eleverna ska betala för sin frukost kan frukostbiljetter vara ett alternativ.

10. Informera

Var noga med att informera om att skolan erbjuder frukost – upprepade gånger. Se till att alla på skolan får samma information.

MER MAT

När ni har bestämt er för att servera frukost i skolan:

Se till att alla på skolan får information om planerna. Informera även föräldrar, politiker och tjänstemän inom berörda förvaltningar.

Uppföljning och utvärdering: När skolan serverat frukost under en tid är det bra att göra en utvärdering. Enkäter med frågor till elever, personal och föräldrar är ett sätt att få reda på hur det har gått. Närvarostatistik och produktuppföljning görs lämpligast av husmor.

 

Information från LRF Mjölk, där det finns mer att läsa om Frukost i skolan.