ANNONS

Föräldrarnas ABC

På den här sidan samlar vi länkar som kan vara till nytta för er som skolföräldrar. Vi fyller på den efterhand som vi hittar fler eller får förslag.

Har du själv något tips – maila oss då gärna på info@alltomskolan.se

A

B
Barn- och elevombudet – arbetar mot kränkningar av barn i skola och förskola
BRIS – Barnens rätt i samhället
BarnkonventionenBarnperspektivet – BRIS för vuxna
Brottsrummet – fakta om brott för ungdomar

D
Diabetesfonden – Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond
Diskrimineringsombudsmannen
Dyskalkyli – se Matematiksvårigheter
Dyslexi – se Läs- och skrivsvårigheter

F
Friends – organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning
FN – Svenska FN-förbundet
FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Föräldraorganisationer
• Barnverket
• Föräldraalliansen Sverige
• Föräldraalliansen i Stockholms Stad
• Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
• Föräldraföreningen mot narkotika
• Makalösa föräldrar
• Riksförbundet Hem och skola
• Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
• Samba – samarbete för barnen

H

K
Klassmorfar & klassmormor
Kod-Knäckarna – för föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter
Kulturrådet – för barn och ungas rätt till kultur

Läxhjälp
• Röda Korset

M
Mag- och tarmförbundet
– Unga magar
Maskrosbarn – stödjer barn till missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar

Matematiksvårigheter
• Dyskalkyli (Kunskapsguiden)
• Matematiksvårigheter (SPSM)
• Dyskalkyli (Vårdguiden)

N
NCM – Nationellt centrum för matematikutbildning
NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

P
Plan – barnrättsorganisation med verksamhet i 50 länder

R
Riksförbundet Attention – organisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Rädda barnen
Röda Korsets skolsajt
S
Sameskolstyrelsen – styrelse för landets sameskolor
Skolinspektionen – vill bidra till en god utbildning i trygg miljö
Skollagen – läroplaner
Skolmatens Vänner – arbetar för att främja maten i skolor och förskolor
Skolporten Aktuellt om skolan
Skolverket – syfte att förbättra kvalitet och resultat i skolan
Skolverkets statistiksida
Skolväsendets överklagandenämnd
– bevakar din rätt i skolan
Smart – riksförbund, arbetar med drogprevention för ungdomar
Smart Ungdom – ungdomsförbund, arbetar drogförebyggande
Statens folkhälsoinstitut – utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa
Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser
Synskadades riksförbund – synskadade föräldrar eller barn

T
Telefonrådgivning
• Rädda barnens föräldratelefon/mejl
• Föreningen psykisk hälsa
– föräldratelefon
•  Riksidrottsförbundet och Rädda Barnen – för idrottsföräldrar
• BRIS – föräldratelefon

Tjejzonen – stödorganisation för tjejer

Tobak
• A Non Smoking Generation – jobbar för att ungdomar aldrig ska börja använda tobak
• Smart – drogprevention för ungdomar
• Smart Ungdom – ungdomsförbund
• Tobaksfakta – oberoende ideell förening
• Tobaksfri Duo – tobaksförebyggande program

U
UMO – Ungdomsmottagning på nätet
Utbildningsdepartementet
UtbildningsradionUtbudet.se
– Gratis läromedel för skolan