ANNONS

Mer fysisk aktivitet = bättre skolresultat

Två lektioner extra med fysisk aktivitet gör stor skillnad. Det har en studie med cirka 2 000 femteklassare som genomförts av forskare vid Sahlgrenska akademin visat.

Forskarna Lina Bunketorp Käll, Michael Nilsson och Thomas Lindén vid Centre for Brain Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet, har i en vetenskaplig studie testat hypotesen att en ökad mängd rörelse på schemat stimulerar lärandet och förbättrar skolresultaten.

408 femteklassare i Göteborgsregionen fick i samarbete med en lokal idrottsförening två extra lektioner med lek- och rörelseaktiviteter i veckan, ungefär dubbelt så mycket fysisk aktivitet som fanns på schemat innan. Sedan jämfördes deras resultat i de nationella proven med hur de klarade proven innan och efter förändringen. Dessutom jämfördes resultaten mot kontrollgrupper i tre skolor utan extra fysisk aktivitet.

Resultaten är samstämmiga enligt forskarna. Av de elever som hade extra fysisk aktivitet nådde fler läromålen i de undersökta ämnena jämfört med eleverna i kontrollgruppen.

Läs mer om testet och vad forskarna säger här >>

www.alltomskolan.se

MER SKOLA