ANNONS

Gratis glasögon

Alla barn upp till 19 år med synnedsättning får gratis glasögon från och med den 1 januari 2016. Det förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016.

pojke med glasögon

Regeringen avsätter 120 miljoner kronor per år för att alla barn ska kunna få ekonomiskt stöd till glasögon. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016.

– Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

För att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon avsätts 120 miljoner kronor per år till ekonomiskt stöd från och med 2016.

Barn i åldern 0-7 år får redan bidrag för standardglasögon i hela landet. I åldersgruppen 8-19 år är bidragsgivningen mycket mer ojämn mellan landstingen. Avsikten med satsningen är därför att alla barn och unga ska få samma villkor. Drygt 150 000 personer, cirka 12-13 procent barn och unga, berörs.

 

Läs mer här >>

 

MER SKOLA